గిరి ప్రదక్షిణ అంటే ఏమిటి ? వాటి ఫలితాలేంటో తెలుసా ?

భారతదేశంలోని ప్రముఖ దేవాలయాలలో ఒకటి అరుణాచలేశ్వర ఆలయం. ఇది తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువణ్ణామలైలో ఉంది. ఇక్కడ పరమ శివుడు అరుణాచలేశ్వర స్వామిగా కొలువై ఉన్నాడు . గిరి ప్రదక్షిణ అంటే కొండ చుట్టూ తిరగడం.

Read More